Hergebruik of recycling van afval is tegenwoordig van cruciaal belang. Nu er steeds minder stortplaatsen zijn en het algemene milieubewustzijn en de druk van overheidsinstanties toeneemt, is er een steeds grotere vraag naar installaties voor het efficiënt sorteren en recyclen van afval. Dergelijke installaties en machines gebruiken vaak transportbanden voor transport en verwerking van afvalmateriaal.